Балообразуване след 7 клас

Балообразуване след 7 клас

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

СПЕЦИАЛНОСТИ:

"СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА"  - английски език - 26 ученици

"СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА"  - немски език - 26 ученици

"ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО" - английски език - 26 ученици

"ГЕОДЕЗИЯ" - английски език - 26 ученици

"ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ" - английски език - 52 ученици

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ

за специалностите: "СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА", "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО",

"ГЕОДЕЗИЯ", "ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ"

максимален бал: 500 точки

Сбор от:

удвоените точки от теста по математика; удвоените точки от теста по български език и литература;

оценките по математика и български език от свидетелството за завършено основно образование, преобразувани в точки по скала, в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.