Важно! Дати за Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - трета степен през сесия януари

Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - трета степен през сесия януари на учебната 2019/2020 г. ще се проведе както следва:

  • изпит по практика – 20 и 21 януари, ст. 40 в нисък корпус;
  • изпит по теория – 22 януари, ст. 40 в нисък корпус.

Начало на всеки изпитен ден – 08.00 часа.

В дните на съотвения изпит явяващите се трябва да бъдат пред входа на гимназията в 07.30 ч. за допускане в изпитната зала. Необходимо е да носят документ за самоличност и чертожни пособия.

С резултатите от изпитите всеки, който се е явил, може да се запознае на 03.02.2020г. от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в ст.11.