Важно! Дати на родителските срещи

На 25.09.2017 г. от 18.00 ч. ще се проведат родителски срещи за:
 ІХ  г, д,е ; Х-тите и ХІІ-тите класове

На 26.09.2017 г. от 18.00 ч. ще се проведат родителски срещи за:
VIII - те; ІХ а,б,в и ХІ-тите класове.