Важно! Записване на приети след 7 клас

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД 7– МИ КЛАС

от 04 юли до 06 юли 2018 година

от  8.00   до   18.00 часа

 

Н Е О Б Х О Д И М И    Д О К У М Е Н Т И

1.  Свидетелство за основно образование  - оригинал

 

2.  Медицинско свидетелство – оригинал

 

3. Служебна бележка с оценките и входящ номер за справка