Важно! Класни ръководители 8 клас

8а- Строителство и архитектура с разширено изучаване на английски език

Професия – Строителен техник 582010

Специалност – Строителство и архитектура 5820101

Класен ръководител: Марина Керемидчиева

8б Строителство и архитектура с разширено изучаване на немски език

Професия – Строителен техник 582010

Специалност – Строителство и архитектура 5820101

Класен ръководител: Станислава Русева

 8в- Водно строителство с разширено изучаване на английски език                                                                                             

Професия – Строителен техник 582010

Специалност – Водно строителство 5820103

Класен ръководител: Таня Андреева

8г - Геодезия с разширено изучаване на английски език

Професия – Геодезия 581010

Специалност – Геодезист 5810101

Класен ръководител: Снежанка Новакова

8д Парково строителство и озеленяване с разширено изучаване на английски език

Професия – Техник-озеленител 622010

Специалност – Парково строителство и озеленяване 6220102

Класен ръководител: Анелия Александрова

8е Парково строителство и озеленяване с разширено изучаване на английски език

Професия – Техник-озеленител 622010

Специалност – Парково строителство и озеленяване 6220102

Класен ръководител: Златка Костадинова