Важно! Краен срок за подаване заявления за ДКИ

Ръководството на гимназията съобщава, че крайният срок за подаване на заявления за ДКИ сесия юни-юли е до 09.05.2018 - 16:00 часа.