Важно! Крайният срок за подаване на заявления за ДЗИ е 12 юли

Крайният срок за подаване на заявления за ДЗИ сесия август-септември е 12.07.2019 г. (петък).

Заявленията се подават лично в канцеларията на гимназията от 08:00 до 16:00.