Важно! Списък учебници за 8 клас

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

СПИСЪК

НА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ КОМПЛЕКТИ  ЗА VIII КЛАС,

НА УЧЕБНИТЕ КОМПЛЕКТИ ПО ЧУЖД ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО ОТ

ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА,

КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ПГСАГ „КОЛЮ ФИЧЕТО” ГР. БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА.

 

 

 

Наименование на учебника/учебния комплект

Автор/Авторски колектив

Издател

Валидно издание

1.

Български език

/печатно издание с електронен вариант/

В. Михайлова и колектив

„Просвета-София” АД

2017

2.

Литература

/печатно издание с електронен вариант/

Пълноцветен учебник

И. Иванчева и колектив

„Просвета-София” АД

2017

3.

Математика

/печатно издание с електронен вариант/

Т. Витанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

2017

4.

Информационни технологии

/печатно издание с електронен вариант/

И. Първанов,  Л. Бонев

„Домино” ЕООД

2017

 

5.

История и цивилизация

А. Пантев и колектив

„Булвест 2000” ООД

2017

6.

География и икономика

/печатно издание с електронен вариант/

Р. Пенин и колектив

„Булвест 2000” ООД

2017

7.

Философия

/печатно издание с електронен вариант/

Г. Герчева-

Несторова и  колектив

СД „Педагог 6” -

Делев, Луизова и с-ие

2017

8.

Биология и здравно образование 

/печатно издание с електронен вариант/

Н. Цанова и колектив

СД „Педагог 6” –

Делев, Луизова и с-ие

2017

9.

Физика и астрономия

/печатно издание с електронен вариант/

М. Максимов

„Булвест 2000” ООД

2017

10.

Химия и опазване на околната среда

/печатно издание с електронен вариант/

М. Павлова и колектив

СД „Педагог 6” –

Делев, Луизова и с-ие

2017

11.

Музика

/печатно издание с електронен вариант/

Я. Рускова  и колектив

ИК „Анубис” ООД

2017

12.

Изобразително изкуство

/печатно издание с електронен вариант/

М. Мойвова,

В. Гунева

„Просвета Плюс”

ЕООД

2017

         

 

 

Чужд език за постигане на ниво А2. (А1-А2) от Общата европейска езикова рамка

 

Наименование на учебника/учебния комплект

Автор/Авторски колектив

Издател

Валидно издание

13.

Английски език 

/печатно издание/

Учебник „Insight Bulgaria Edition”, А1

Учебна тетрадка „Insight Bulgaria Edition”,

А1

Учебник „Insight Bulgaria Edition”, А2

Учебна тетрадка „Insight Bulgaria Edition”, А2

Ф. Бедал, К. Хейууд

Оксфорд Юнивърсити

Прес”, представлявано от ТП „Оксфордски университет”

2017

 

 

 

 

Наименование на учебника/учебния комплект

Автор/Авторски колектив

Издател

Валидно издание

14.

Немски език

/печатно издание/

Учебник „Menschen”, A1

С. Еванс и колектив

„Едюкейшънъл център” ЕООД

2017

Учебна тетрадка „Menschen”, A1

 З. Глас-Петерс и колектив