Видео за Строителния техникум

Видео, популяризиращо професионалните постижения на учениците в Строителния техникум.