График за изпити - самостоятелна форма на обучение

ГРАФИК

за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка

 за учениците в самостоятелна форма на обучение

сесия януари учебна 2020/2021г.

 

Дата

Час/

място

Учебен предмет

22.01.21

16.00/ ст.21

Чужд език по професията – немски ЗПП

Свят и личност ЗП

Компютърно чертане

25.01.21

16.00/ ст.21

Парково строителство ЗПП

Изолации в строителството ЗИП

26.01.21

16.00/ ст.21

Учебна практика по парково строителство ЗПП

Учебна практика

по сградостроителство

27.01.21

16.00/ ст.21

Геодезия- учебна практика

Парково и ландшафтно проектиране ЗПП

Производствена практика ЗПП

28.01.21

16.00/ ст.21

Нови технологии

ЗИП

Парково и ландшафтно проектиране ЗИПП

Учебна практика паркова архитектура и фитодизайн ЗПП

29.01.21

16.00/ ст.21

Учебна практика по

технология на строителството

Учебна практика парково и ландшафтно проектиране ЗПП

Строителни материали и конструкции в озеленяването ЗПП

 

 

ГРАФИК

за провеждане на поправителна сесия

 за учениците в XII клас от минали години

 

25.01.21г. от 16.00 ч. в ст.21 изпит по „Архитектурно проектиране“

29.01.21г. от 16.00 ч. в ст.21 изпит по „Организация на строителството“

 

 

Забележка: Явяващите се ползват собствени пособия за писане и чертане, калкулатор и др., както и лични предпазни средства (маска/шлем). Явяват се в посочената стая в училище 15 мин. преди обявеното начало за съответния изпит.