График за консултации

График за консултации

ГРАФИК

ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИте

по учебни предмети

                                  Първи учебен срок,   2017 / 2018 учебна година

 

Учител

Учебен предмет

Ден от седмицата

Час

Място

1

Антоанета Гюлеметова

Английски език

вторник

12,50-13,30

Хр.ЧЕ

2

Ангел Димитров

Английски език

петък

13,30-14,10

Хр.ЧЕ

3

Марин Маринов

Английски език

понеделник

12,30-13,10

 

Кабинет 5

4

Силвия Атанасова

Английски език

понеделник

12,30-13,30

Хр.ЧЕ

5

Людмила Илиева

Английски език

понеделник

13,30-14,10

Хр.ЧЕ

6

Гергана Николова

Английски език

Предприемачество

сряда

понеделник

12,30-13,10

12,30-13,10

Хр.ЧЕ

7

Мария Стайкова

Английски език

петък

13,30-14,10

Хр.ЧЕ

8

Румяна Вълчанова

Немски език

сряда

16,55-17,45

Хр.ЧЕ

9

Елеонора Пионова

Немски език

понеделник

петък

12,30-13,10

13,30-14,10

Хр.ЧЕ

10

Мария Жекова

Руски език

четвъртък

13,10-13,50

Кабинет №15

11

Силвия Димитрова

Руски език

сряда

11,40-12,20

13,30-14,10

Хр.ет.2

12

Златка  Костадинова

БЕЛ

понеделник

12,30-13,10

Хр.БЕЛ

13

Елена Янева

БЕЛ

вторник

сряда

9,45-10,25

14,10-14,50

Хр.БЕЛ

14

Добринка   Кирязова

БЕЛ

сряда

13,10-13,50

Хр.БЕЛ

15

Стефка Георгиева

БЕЛ

понеделник

12,30-13,10

Хр.БЕЛ

16

Таня Лилкова

БЕЛ

петък

13,10-13,50

Хр.БЕЛ

17

Снежана Новакова

Математика

понеделник

петък

15,05-15,45

10,05-10,45

Хр.МАТ

18

Валентина Недева

Математика

петък

12,40-13,20

Хр.МАТ

19

Пепа Чочорова

Математика

вторник

12,50-13,30

Хр.МАТ

20

Галина Иванова

Математика

четвъртък

13,10-13,50

Хр.МАТ

21

Виктор Симеонов

Информационни технол.

четвъртък

12,20-13,00

Хр.ИТ

22

Галина Петрова

Информационни технол.

Физика

четвъртък

вторник

15,10-15,50

12,30-13,10

Каб.44/47

23

Зоя Генчева

Информационни технол.

петък

12,30-13,10

Каб.47

24

Константина Каменова

Информатика

четвъртък

12,30-13,10

Хр.Мат

25

Ваня  Казакова

История и цивилизация

понеделник

вторник

13,30-14,10

12,30-13,10

Хр.Общ. науки ет.2

26

Станислава Русева

История и цивилизация

четвъртък

12,30-14,10

Хр.Общ. науки ет.2

27

Анелия Александрова

История и цивилизация

сряда

вторник

12,30-13,10

10,45-11,25

Хр.Общ. науки ет.2

28

Марияна Вълева

География и икономика

вторник

 сряда

10,05-10,45

16,05-16,45

Хр.Общ. науки ет.2

29

Росен Деспов

Философия

Етика и право

сряда

12,30-13,30

13,10-13,50

Хр.Общ. науки ет.2

30

Пламена Димитрова

Психология и логика

вторник

12,30-13,10

Хр. ПС

31

Елена Желева

Психология и логика

четвъртък

13,30-14,10

Хр. ПС

32

Красимира Куцарова

Биология и здр.образов.

Химия

сряда

петък

13,30-14,10

12,30-13,10

Хр.ет.2

 

33

Марина Керемидчиева

Биология и здр.образов.

 

вторник

сряда

11,45-12,30

14,15-15,00

Хр.ет.2

 

34

Таня Андреева

Химия

Физика

вторник

12,30-13,30

Каб. 44

35

Панайот  Горов

Физическо възп.и спорт

четвъртък

11,45-12,25

ФС

36

Златинка Горова

Физическо възп.и спорт

сряда

11,45-12,25

ФС

37

Антония Славова

Физическо възп.и спорт

четвъртък

10,45-11,25

ФС

38

Райна Димитрова

Физическо възп.и спорт

петък

12,30-13,10

ФС

39

Минка Кюркчиева

Предприемачество

сряда

12,30-13,10

Стая 01

40

арх.Събин Попов

Архитектурно проектиране

понеделник

14,15-14,55

Хр.ет.3

41

арх.Ваня Димитрова

Сградостроителство

Архитектурно проектиране

вторник

12,30-13,10

13,30-14,10

Хр.ет.3

42

инж.Ани Данаилова - Костова

Строителни материали

Сградостроителство

вторник

сряда

16,05-16,45

09,05-09,45

Хр.ет.3

43

инж.Златина Иванова

Технология  на строителството

сряда

12,30-13,10

Хр.ет.3

44

инж.Нина Стоянова

Професионална подготовка

понеделник

четвъртък

13,30-14,10

11,00-11,40

Хр.ет.3

45

инж.Стефка Андреева

Професионална подготовка

вторник

петък

9,00-10,00

15,05-15,45

Хр.ет.3

46

Цветелина Жекова

Стоманобетон

вторник

12,30-13,10

Хр.ет.3

47

Кремена Маркова

Професионална подготовка

сряда

петък

13,30-14,10

12,30-13,10

Хр.ет.3

48

инж.Богдана Чонгова

Канализация на населени места

понеделник

13,45-14,45

Хр.ет.2

49

инж.Тошка Михова

Речно строителство

Технология на водното стр.

сряда

четвъртък

14,15-14,55

10,05-10,45

Хр.ет.2

50

инж.Дора Захариева

Геодезия.

понеделник

петък

14,00-15,00

12,30-13,30

Хр.Геодезия

51

инж.Радка Радева

Геодезия

сряда

16,45-17,45

Хр.Геодезия

52

инж.Сия Георгиева (Стефка Методиева)

Геодезия

вторник

петък

13,15-14,15

10,55-11,55

Хр.Геодезия

53

Жаклин Лазова

Геодезия

сряда

петък

13,30-14,10

09,05-10,00

Хр.Геодезия

54

л.арх.Палмина Пакратян

Парково и ландш.проект

Парково строителство

понеделник

четвъртък

17,45-18,25

10,55-11,35

Хр.ПСО

55

л.арх.Евелина Пилукова

Паркова перспектива

Парково строителство

вторник

сряда

 

13,30-14,10

12,30-13,10

Хр.ПСО

 

56

л.арх. Томас Ахчиян

Парково строителство

сряда

13,30-14,30

Хр.ПСО

 

57

Анна Бакалова

Дендрология

сряда

четвъртък

10,55-11,35

13,30-14,10

Хр.ПСО

 

58

Станка Бибишкова

Цветарство

вторник

сряда

13,30-14,15

12,30-13,30

Хр.ПСО

 

59

Владимир Димитров

Дендрология

вторник

13,30-14,10

Хр.ПСО