График за консултации

График за консултации

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО КОНСУЛТИРАНЕ НА  РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

по Заповед № УД-01-23/27.09.17 г.

 

КЛАС КЛАСЕН
РЪКОВОДИТЕЛ
ДЕН ЧАС
VIIIA Марина Керемидчиева сряда 15,05 - 15,50
VIIIБ Станислава Русева вторник 16,55 - 17,40
VIIIВ Таня Андреева вторник 17,45 - 18,30
VIIIГ Снежанка Новакова понеделник 17,45 - 18,30
VIIIД Анелия Александрова вторник 10,55 - 11,40
VIIIЕ Златка Костадинова понеделник 16,55 - 17,40
IXА Елена Янева вторник 9,45 - 10,30
IXБ Ваня Казакова сряда 12,30 - 13,15
IXВ Пепа Чочорова понеделник 9,05 - 9,50
IXГ Людмила Илиева четвъртък 13,30 - 14,15
IXД Елеонора Пионова сряда 13,30 - 14,15
IXЕ Силвия Димитрова понеделник 13,30 - 14,15
Добринка Кирязова сряда 11,00 - 11,45
Ваня Димитрова-Николова сряда 11,45 - 12,30
Богдана Чонгова петък 10,05 - 10,50
Силвия Спасова четвъртък 16,55 - 17,40
Красимира Куцарова петък 14,15 - 15,00
Анна Бакалова вторник 13,30 - 14,15
XIА Галина Петрова вторник 11,45 - 12,30
XIБ Златина Иванова петък 14,15 - 15,00
XIВ Тошка Михова понеделник 16,55 - 17,40
XIГ Гергана Николова вторник 14,15 - 15,00
XIД Евелина Пилукова вторник 16,05 - 16,50
XIЕ Палмина Пакратян сряда 9,05 - 9,50
XIIА Ани Данаилова-Костова четвъртък 10,55 - 11,40
XIIБ Кремена Маркова вторник 15,05 - 15,50
XIIВ Цветелина Жекова понеделник 16,55 - 17,40
XIIГ Радка Радева сряда 13,30 - 14,15
XIIД Томас Ахчиян понеделник 11,45 - 12,30
XIIЕ Панайот Горов понеделник 13,30 - 14,15