График за поправителна сесия септември 2018

ГРАФИК

 

за поправителна  сесия септември 2018

 

дневна  форма на обучение

 

Учениците се запознават с резултатите от изпитната сесия
от 13.09.2018 г. до 14.09.2018 г. в стая № 5

 
 
 

Предмет

Клас

Дата

Час

Стая

 

1

Математика

IX и X

10.9.2018 г.

9,00

1

 

2

Строителна механика

XI

11.9.2018 г.

9,00

1

 

3

Технология на водното строителство

X

11.9.2018 г.

9,00

1

 

4

Технология на строителството

X

11.9.2018 г.

9,00

1