График за поправителни изпити за юлска сесия на учебната 2018/2019 г.

ГРАФИК

за поправителни изпити за юлска сесия на учебната 2018/2019 г.

дневна форма на обучение