ГРАФИК за поправителни изпити II срок на учебната 2020/2021 г.

ГРАФИК

за поправителни изпити II срок  на учебната 2020/2021 г

дневна  форма на обучение

Учениците се запознават с резултатите от изпитната сесия

от 13.07.2021 г. до 14.07.2021 г. VIII и IX клас и от 27.07.-31.07. 2021 г. X и XI клас в стая № 11

Предмет

Клас

Дата

Час

Стая

1

Математика ЗУЧ-ОП

VIII

12.07.2021

09:00

21

2

УП Паркова мебел ИУЧ-РПП

IX

12.07.2021

09:00

21

3

Пространствени изображения    ИУЧ-РПП

X

19.07.2021

09:00

21

4

УП Геодезия ИУЧ-СПП

XI

19.07.2021

09:00

21

5

УП Градоустройство и архитектурно проектиране

XI

19.07.2021

09:00

21

6

УП Парково строителство  ИУЧ-СПП

X

19.07.2021

09:00

21

7

УП Паркова архитектура ИУЧ-СПП

XI

19.07.2021

09:00

21

8

УП Хидромелиорации ИУЧ-СПП

XI

19.07.2021

09:00

21

9

Паркова архитектура    ИУЧ-СПП

XI

20.07.2021

09:00

21

10

Паркова перспектива с чертане ИУЧ-СПП

XI

20.07.2021

09:00

21

11

УП Паркова перспектива ИУЧ-РПП

X

20.07.2021

09:00

21

12

УП Речно строителство  ИУЧ-СПП

XI

20.07.2021

09:00

21

13

Строителна механика ИУЧ-СПП

XI

21.07.21

11:00

21

14

УП Елементи на градския дизайн ИУЧ-РПП

XI

21.07.21

11:00

21

15

Парково строителство  ИУЧ-СПП

XI

22.07.21

09:00

21

16

Цветарство ИУЧ-СПП

XI

22.07.21

09:00

21

17

Парково проектиране ИУЧ-СПП

XI

23.07.21

09:00

21

18

Цветарство-учебна практика ИУЧ-СПП

XI

26.07.21

09:00

21

19

Декоративна дендрология ИУЧ-СПП

XI

27.07.21

09:00

21

20

Руски език  ЗУЧ-ОП

XI

28.07.21

09:00

21