График за провеждане на изпити по дигитални компетентности в 10-и клас

График за провеждане на изпитните сесиите за НВО

на дигиталните компетентности в Х-ти клас в периода

от 10 юни – 14 юни 2019 година

 

 

 

ДАТА

ЧАС

КЛАС

ЗАЛА

БР. УЧЕНИЦИ

10.06.2019 г.

13.30 – 15.30

10Г-I група

49

13

10Г-II група

47

13

11.06.2019 г.

12.55 – 14.55

10А-I група

49

14

10А-II група

47

14

12.06.2019 г.

11.30 – 13.30

10Б-I група

49

12

10Б-II група

47

13

13.30 – 15.30

10Е-I група

47

13

10Е-II група

49

13

13.06.2019 г.

16.55  - 18.55

10В-I група

47

13

10В-II група

49

12

14.06.2019 г.

11.45 – 13.45

10Д-I група

47

13

10Д-II група

49

13

14.06.2019 г.

14.00 – 16.00

резерва