ГРАФИК за провеждане на поправителни изпити за ученици от XII клас випуск 2017 г.

ГРАФИК

за провеждане на поправителни изпити

за ученици от XII клас випуск 2017 г.

Изпити по предмети

Дата

Час

Стая

Канализация на населени места - ЗИП

23.04.

16,00

01

Организация на транспортното строителство

23.04.

16,00

01

ВиК на сгради - ЗИП

24.04.

16,00

01

Железопътно строителство

24.04.

16,00

01

Пътно строителство

25.04.

16,00

01

Речно строителство

25.04.

16,00

01

Стоманобетон

26.04.

16,00

01

Строителна дейност и контрол

27.04.

16,00

45