График Национално външно оценяване дигитални компетентности

График за провеждане на изпитните сесиите за НВО

на дигиталните компетентности в Х-ти клас в периода

от 11 юни – 15 юни 2018 година

 

 

 

ДАТА

ЧАС

КЛАС

ЗАЛА

БР. УЧЕНИЦИ

11.06.2018 г.

12.55 – 14.55

10В-I група

47

12

10В-II група

49

11

16.55 – 18.55

10Д-I група

49

12

10Д-II група

47

12

12.06.2018 г.

11.30 – 13.30

10А-I група

49

14

10А-II група

47

14

13.06.2018 г.

16.05  - 18.05

10Е-I група

47

13

10Е-II група

49

12

14.06.2018 г.

12.55 – 14.55

10Г-I група

47

13

10Г-II група

49

13

16.55 – 18.55

10Б-I група

49

12

10Б-II група

47

12

15.06.2018 г.

11.00 – 13.00

резерва