График на изпитите за самостоятелна форма на обучение м. април

ГРАФИК
на изпитите за самостоятелна форма на обучение по ЕРС
сесия април уч. 2018/2019г.
         
дата час място клас/спец. предмет
15.04. 09.00 ст.42 XII/ПСО Свят и личност
16.04. 09.00 ст.42 XII/ПСО Чужд език по професията - немски
17.04. 09.00 ст.42 XII/ПСО Български език и литература
18.04. 09.00 ст.42 XII/ПСО Строителни материали и конструкции
       
         
Запознаване с постигнатите резултати може да се
извърши в периода 24-25.04.2019г. в ст. 02 от 15.00 до 17.00ч.