График на изпитите самостоятелна форма на обучение по ЕРС

ГРАФИК

НА ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ЕРС

дата

час

стая

предмет

23.04.

16.00

01

География и икономика

24.04.

16.00

01

Руски език

25.04.

16.00

01

Физическо възпитание и спорт

26.04.

16.00

01

Психология и логика

27.04.

16.00

45

Български език и литература