График поправителна сесия м. август

ГРАФИК

за провеждане на поправителна сесия - август

за ученици от XII клас

Изпити по предмети

Дата

Час

Място

Строителна дейност и контрол

16.08.

09.00

ст. 01

Речно строителство ЗИП

16.08.

09.00

ст. 01

Организация на транспортното строителство

16.08.

09.00

ст. 01

Пътища и съоръжения

17.08.

09.00

ст. 01

В и К на сгради ЗИП

17.08.

09.00

ст. 01

Железопътно строителство

17.08.

09.00

ст. 01

Стоманобетон

20.08.

09.00

ст. 01

Канализация на населени места ЗИП

21.08.

09.00

ст. 01

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С резултатите от изпитите явяващите се могат да се запознаят в срок до 23.08.2018г. в сградата на училището - ст.05.