График поправителна сесия м. юли

ГРАФИК

 

за поправителна  сесия юли

 
             

дневна и самостоятелна форма на обучение

 

Учениците се запознават с резултатите от изпитната сесия
от 19.07.2018 г. до 23.07.2018 г. в стая № 12

 
 
 

Предмет

Клас

Дата

Час

Стая

 

1

Математика

IX и X

04.7.2018 г.

9,00

21

 

2

Строителна механика

XI

04.7.2018 г.

9,00

21

 

3

ЗИП-Нови технологии

XI

05.7.2018 г.

9,00

21

 

4

Философия

XI

05.7.2018 г.

9,00

21

 

5

Учебна практика по геодезия

XI

06.07.2018.

9,00

21

 

6

Технология на водното строителство

XI

06.07.2018.

9,00

21

 

7

Английски език

XI

09.7.2018 г.

9,00

21

 

8

Технология на строителството

X и XI

10.07.2018г.

9,00

21

 

9

Градоустройство

XI

11.07.2018г.

9,00

21