График родителски срещи учебна 2020-2021

График за провеждане на родителските срещи за учебната 2020-2021 година

На 17.09.2020 г. от 18:00 часа за VIII клас

На 23.09.2020 г. от 18:00 часа за IX и X клас

На 24.09.2020 г. от 18:00 часа за XI и XII клас