Делегация от Китай посети ПГСАГ

Делегация от Китай посети ПГСАГ

На 31.05.2019г. в ПГСАГ"К. Фичето" гостува делегация от Института за отоплителни и климатични инсталации от гр.Пекин, Китай.

Гостите бяха посрещнати от Мария Жекова - зам.директор по учебно-творческата дейност, която им разказа за специалностите, екипа педагогически специалисти, постиженията на учениците на национални и международни състезания в професионалното, общообразователното направление, както и в групите за занимания по интереси.

Инж. Дора Захариева - главен учител, преподавател по геодезия презентира специалността "Геодезия" и заедно с ученици демонстрира нови геодезически инструменти и компютърни програми, получени по проект"Подобряване качеството на професионалното образование".

Инж.Златина Иванова - председател на методическото обединение "Строителен техник" показа на специалистите от Китай учебните работилници, в които учениците от изучаваните специалности в училището провеждат занимания по интереси.