Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация сесия септември 2018г.

Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация сесия септември 2018 г. ще се проведе както следва:

  • Изпит по практика – 07 и 10 септември;
  • Изпит по теория – 11 септември.

Начало на всеки изпитен ден – 08.00 часа в зала 37.

В дните на съотвения изпит явяващите се трябва да бъдат пред входа на гимназията в 07.30 ч. за допускане в изпитните зали. Необходимо е да се носят документ за самоличност и чертожни пособия.

С резултатите от изпитите всеки явяващ се може да се запознае на 20.09.2018 г. в ст.01 в периода от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч..