Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация трета степен за всички специалности

СЪОБЩЕНИЕ

 

Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - трета степен за всички специалности в сесия юни за учебната 2020/2021 г. ще се проведе както следва:

  • изпит по практика – 02 и 03 юни;
  • изпит по теория – 04 юни.

Начало на всеки изпитен ден – 08.00 часа., място на провеждане по график.

В дните на съотвения изпит явяващите се трябва да бъдат пред входа на гимназията 07.15 ч. за допускане в изпитната зала. Необходимо е да се носят документ за самоличност и чертожни пособия.

Всеки явяващ се трябва да бъде с лични предпазни средства (маска) и да спазва противоепидемичните мерки за безопасност на територията на училището.

С резултатите от изпитите всеки, който се е явил, може да се запознае на 18 и 19 юни 2021г. по график в сградата на училището.