Държавни зрелостни изпити сесия август-септември

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ

НА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА

 

ВАЖНИ ДАТИ:

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА –

27 АВГУСТ 2020 Г., НАЧАЛО 08,00 Ч.

ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ – 28 АВГУСТ 2020 Г., НАЧАЛО 08,00 Ч.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА – В ПЕРИОДА

31 АВГУСТ 2020 Г. – 03 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ  - 01.07.-14.07.2020 Г.

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – 24.08.2020 Г.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПИТНИТЕ РАБОТИ - 31.08.2020 Г. – 08.09.2020 Г.

 

 

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ  -

ДО 10.09.2020 Г.

 

ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ –

ДО 14.09.2020 Г.