Държавни изпити за професионална квалификация сесия септември

СЪОБЩЕНИЕ

Държавните изпити за придобиване на професионална квалификация през сесия септември на учебната 2019/2020 година ще се проведат в сградата на гимназията както следва:

  1. Изпит по теория на професията – 10.09.2020г.
  2. Изпит по практика на професията – 08-09.09.2020г.

Срок за подаване на заявления за явяване – 01.09.2020г.