Държавни изпити за ІІІ ПКС сесия юни-юли

         
Г Р А Ф И К
За провеждане на държавни изпити за придобиване на III ПКС на професии:
Строителен техник, Геодезист и Техник озеленител от направления 
„ Строителство”, "Архитектура, урбанизъм и геодезия" и "Озеленяване и цветарство"
сесия юни - юли
Заповед № УД - 01 - 1241/13.05.2019 година
         
Изпит по практика на професията и специалността  на 4  и 5 юни 2019 година
         
  стая 31
  специалност име фамилия
  3101 СА Антон Дапчев
  3102 ПСО Божидара Бонева
  3103 ВС Донислав Тодоров
  3104 СА Айше Назифова
  3105 ПСО Анастасия Джавтанова
  3106 Г Дилян Георгиев
  3107 СА Миглена Калудова
  3108 ПСО Наталия Пехливанова
  3109 СА Доника Ангелова
  3110 ПСО Никола Стоянов
  3111 СА Таня Николова
  3112 ПСО Петър Минчев
  стая 32
  3201 СА Борислав Ангелов
  3202 ПСО Валерия Кирова
  3203 ВС Диян Милев
  3204 СА Владимир Стоянов
  3205 ПСО Андрей Георгиев
  3206 Г Йордан Апостолов
  3207 СА Николай Найденов
  3208 ПСО Пролетина Тотева
  3209 СА Драгомир Райчев
  3210 ПСО Кристиана Станчева
  3211 СА Петър Пейков
  3212 ПСО Ферид Мюмюн
  стая 33
  3301 СА Васил Илиев
  3302 ПСО Димо Кънев
  3303 ВС Иван Коемджиев
  3304 СА Георги Георгиев
  3305 ПСО Антония Атанасова
  3306 Г Николай Згуров
  3307 СА Пламена Кръстева
  3308 ПСО Стоян Димов
  3309 СА Златина Ангелова
  3310 ПСО Йорданка Петрова
  3311 СА Николай Борисов
  3312 ПСО Рени Кехайова
  стая 34
  3401 СА Даниел Димов
  3402 ПСО Евгени Атанасов
  3403 ВС Константин Георгиев
  3404 СА Гергана Кавалерова
  3405 ПСО Георги Манков
  3406 ВС Стойчо Киров
  3407 СА Стамен Въчков
  3408 ПСО Фатме Мустафа
  3409 СА Иван Куцаров
  3410 ПСО Йоанна Николова
  3411 СА Никола Димитров
  стая 35
  3501 СА Екатерина Конон
  3502 ПСО Йордан Василев
  3503 ВС Мария Тороманова
  3504 СА Димитрина Янева
  3505 ПСО Даниел Христов
  3506 СА Станислав Алексиев
  3507 ПСО Хатче Салим
  3508 СА Методи Пейков
  3509 ПСО Жечо Димитров
  3510 СА Яни Кръстев
  3511 ПСО Симеон Цвятков
  3512 СА Таня Стоянова
  стая 36
  3601 СА Иван Иванов
  3602 ПСО Мария Димитрова
  3603 ВС Петя Русева
  3604 СА Димитър Димитров
  3605 ПСО Диян Николов
  3606 СА Стоян Кръстев
  3607 ПСО Христо Губеров
  3608 СА Мехмед Хамза
  3609 ПСО Драгомир Димитров
  3610 СА Тодор Бънков
  3611 ПСО Сияна Стратиева