Изложба на непознати и непроучени карти на Бургаския залив гостува в ПГСАГ

Изложба на непознати и непроучени карти на Бургаския залив гостува в ПГСАГ