Изпити за ДКИ сесия септември 2019

Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация III степен за всички специалности - сесия септември 2019 г. ще се проведе както следва:

  • Изпит по практика – 9 и 10 септември;
  • Изпит по теория – 11 септември.

Начало на всеки изпитен ден – 08.00 часа в сградата на училището.

В дните на съотвения изпит явяващите се трябва да бъдат пред централен вход на гимназията в 07.30 ч. за допускане в изпитните зали.

Необходимо е да се носят документ за самоличност и чертожни пособия.

С резултатите от изпитите всеки явяващ се може да се запознае на 20.09.2019г. в ст.11 в периода от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч..