На 12 май 2017 г. бе тържественото изпращане на випуск 2017 г. Абитуриентите на гимназията са 150, като 67 от тях са с успех над 5.00. По време на тържеството зрелостниците се сбогуваха със знамето на гимназията, предадоха на 11 клас летописните книги и бяха поздравени от официални гости и осмокласници. Всички зрелостници с успех над 5.00 получиха парични награди от банка ДСК. 

Абитуриентите чуха последния звънец с пожеланието да им върви по вода от директора на гимназията инж. Даниела Симеонова. Тържеството приключи с общоучилищно хоро.