Кариерен център

Кариерен център

Училищният Кариерен център е пилотен проект на гимназията за Бургас и областта. Целта му е да осигури по-тясна връзка между бизнеса и професионалното образование. Строителните фирми ще могат да предоставят позиции за стажове и практики. Учениците ще имат възможност да учат професията чрез преживяване - в реална работна среда.

Екипът на центъра се състои от преподаватели по професионално образование и педагогически съветник-психолог.

Ръководител на центъра: Елена Желева, педагогически съветник, психолог

Екип: инж. Богдана Чонгова - преподавател професионално образование (строителен техник)

инж. Сия Георгиева - преподавател професионално образование (геодезия)

ландшафтен архитект Томас Ахчиян - преподавател професионално образование (парково строителство и озеленяване)

За връзка с центъра: тел. 0879 005351, mail: kfccenter@mail.bg

Центърът се намира извън основната сграда на гимназията, до медицинския кабинет (вход откъм бул. "Демокрация").

Новина от представянето на центъра