Кариерен център

Кариерен център

РАБОТНИ И СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ

Кроношпан Бургас - Проектант на мебели AutoCat 2D/3D

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 

ЗА ЦЕНТЪРА:

Училищният Кариерен център е пилотен проект на гимназията за Бургас и областта. Целта му е да осигури по-тясна връзка между бизнеса и професионалното образование. Строителните фирми ще могат да предоставят позиции за стажове и практики. Учениците ще имат възможност да учат професията чрез преживяване - в реална работна среда.

Екипът на центъра се състои от преподаватели по професионално образование и педагогически съветник-психолог.

Ръководител на центъра: Елена Желева, педагогически съветник, психолог

Екип: инж. Богдана Чонгова - преподавател професионално образование (строителен техник)

инж. Сия Георгиева - преподавател професионално образование (геодезия)

ландшафтен архитект Томас Ахчиян - преподавател професионално образование (парково строителство и озеленяване)

За връзка с центъра: ландшафтен архитект Томас Ахчиян ​тел. 0886717958, mail: kfccenter@mail.bg

Центърът се намира извън основната сграда на гимназията, до медицинския кабинет (вход откъм бул. "Демокрация").

Новина от представянето на центъра

МИНАЛИ СЪБИТИЯ

Ден на професията с Артстрой - 17.04.2019

Дни на професията в читалище "Хамалогика"

Трудова борса сезон лято 2019

Дни на отворените врати в УАСГ

Дни на отворените врати във Физически факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

Представяне на Университет "Проф. д-р Асен златаров" Факултет по технически науки специалност Технология на водата за ученици от 11 и 12 клас специалност ВИК
 
Дни на професията съвместно професионалисти от строителна фирма Артстрой - инженер, архитекти, геодезист, технически ръководител, техник-озеленител, търговски представители на строителни фирми и др.
-излизане от традиционната учебна среда с изнесени представяния на различни професии извън сферата на строителството