Близо 90 творби подготвиха ученици от ПГСАГ "Кольо Фичето" за благотворителна изложба, на която ще се събират средства за реставрация на мозаечно пано на Майстор Кольо Фичето. Мозайката е част от културното наследство на Бургас, тя се намира на фасадата на гимназията и е в много лошо състояние. Затова ученици, родители и учители подеха кампания за събиране на средства за нейното възстановяване.

На 19 март, понеделник, от 17.30 ч. в зала "Георги Баев" на Морското казино, със съдействието на Община Бургас ще се проведе благотворителна изложба. На нея ще бъдат продавани графики, акварел, маслени платна, карти, икони, магнити. Те са изработени от ученици, има и дарения от родители и бивши ученици. Заповядайте!

Сумата, необходима за реставрация на паното, е близо 15 000 лв. До момента са събрани около 2025 лв. 

Средствата могат да бъдат превеждани и по следната банкова сметка:

Общинска банка АД - Бургас

IBAN: BG62SOMB91303123995500

BIC SOMBBGSF 

Титуляр: ПГСАГ "Кольо Фичето"

Основание: Дарение фасадно пано