Коледни дни - декември 2021

Коледни дни - декември 2021

През месец  декември бяха проведени традиционните конкурси "Коледни дни 2021 година"

Участниците се състезаваха в четири направления – „Коледна украса у дома“, „Коледна картичка“, „Коледна рисунка“ и „Коледен сувенир“ . Победителите в конкурса бяха наградени с грамоти, в различните категории, както следва:

1. Конкурс за „Коледна украса у дома“ се присъжда на:

 - Грамота за 1 място –  Гамзе Мехмед 8 Е клас
 - Грамота за 2 място – Марина Найденова, непедагогически персонал

2. Конкурс за „Коледна картичка“ се присъжда на:

- Грамота за 1 място – Цвете Томова 8 В клас
- Грамота за 2 място – Мина Томова 11 Б клас
- Грамота за активно участие – на Група занимания по интереси „Арт и декорация“ с ръководител Весела Капкова-Димитрова

3. Конкурс за „Коледна рисунка“ се присъжда на:

- Грамота за 1 място – Николай Дончев 8 А клас
- Грамота за 2 място – Гамзе Мехмед 8 Е клас

4. Конкурс за „Коледен сувенир“ се присъжда на:

- Грамота за 1 място – Гергана Карабинова 12 Е клас. Аранжировка представена чрез занимания по интереси „Технология на аранжирането“ с ръководител л.арх. Емилия Праматарова
- Грамота за активно участие – на 11 Е клас, с класен ръководител Станка Бибишкова и ръководител л.арх. Томас Ахчиян

Цялата организация по изпълнението на конкурса  "Коледни дни 2021 година" беше извършена от Ученическия съвет. Всички те бяха наградени за усилията и идеите за осъществяване на събитието. Всички предоставени творби са изложени във фоайето на гимназията.

Публикуваме и презентацията, подготвена от Ученическия съвет, която нагледно представя коледните творения:

 

Качени документи