Конкурс за превръщане на бункера в произведение на съвременно визуално изкуство

Конкурс за превръщане на бункера в произведение на съвременно визуално изкуство