Кръжоци и секции

Кръжоци и секции

Г Р А Ф И К

за провеждане на дейности по интереси през втори учебен срок на 2016/2017 г.

 

Дейности

Ръководител

Ден

Час

Стая

1.

„Облицовки и настилки”

инж. Ани Данаилова

петък

12,00

55

2.

”Зидарии”

инж.Росанка Джанкова

сряда

13,30

52

3.

"Аранжиране"

л.арх. Палмина Пакратян

сряда

12,30

41

4.

"Изобразително и приложно изкуство"

л.арх.Томас Ахчиян

петък

13,30

40

5.

"Изпълнение на В и К инсталации "

инж.Тошка Михова

петък

четвъртък

13,30

11,45

33

35/12

6.

"Барабанен състав"

арх. Събин Попов

вторник

12,30

Конф.зала

7.

"Сухо строителство”

инж. Златина Иванова

вторник

11,45

50

8.

”Електронен пиар”

Галина Петрова

понеделник

11,00

Конф.зала

9.

"Хандбал"

Крали Кралев

вторник

19,30

зала Младост

10.

"Футбол"

Панайот Горов

вторник

19,30

    ФК „Бъдеще”

11.

"Волейбол” юноши

Златина Горова

вторник

19,30

ПГСАГ салон

12.

"Волейбол" девойки

Златина Горова

сряда

19,30

ПГСАГ салон

13.

"Баскетбол "юноши

Иван Василев

четвъртък

19,100

ПГСАГ салон