Медийно отразяване на 55-годишнина на Строителния техникум

Медийно отразяване на 55-годишнината на Строителния техникум, която се чества през май 2015 г. 

http://www.burgasinfo.com/news/view/5/51172/