Награда за съвременно мислене за учениците ни на Varna Spaghetti Engeneering

Награда за съвременно мислене за учениците ни на Varna Spaghetti Engeneering

Награда за най-съвременно мислене получиха ученици от ПГСАГ "Кольо Фичето" - Бургас на петото издание на национално състезание VARNA SPAGHETTI ENGENEERING 2017. Всеки от отборите-участници в състезанието разполага с 400 грама спагети, за да даде воля на фантазията и мечтите си в реализирането на своите инженерни идеи и строителството на устойчиви кули и мостове от спагети.

В състезанието участваха 14 отбора - 9, съставени от ученици от професионалните гимназии по архитектура, строителство и геодезия от цялата страна, а в 5 екипа участваха студенти по архитектура и строителство от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Ученическите екипи имат за задача да построят съоръжение от спагети с въртящи се части, което да отговаря на четири критерия: сложност, височина, икономичност и динамични натоварвания, като с най-голяма тежест тази година бе първият критерий.

Участниците ПГСАГ "Кольо Фичето":
Отбор "ТУХЛИТЕ": Пламена Кръстева, Цветелина Великова, Стамен Въчков – 11А клас
Отбор "ПРИЗМА": Иван Иванов, Мирослав Добрев, Александър Кралев – 10А клас.

Отборът "Тухлите" получи грамота и награда за най-съвременно мислене. Наградата има силата на успешно положен кандидатстудентски изпит за записване във всички специалности на катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ на Варненския свободен университет.