На 22.02 ще се проведе състезанието

На 22.02 ще се проведе състезанието

ПЛАН-ПРОГРАМА

 

ЗА

 

УЧИЛИЩЕН КРЪГ  НА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ В

НАПРАВЛЕНИЯ „СТРОИТЕЛСТВО“ и „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЦВЕТАРСТВО”

 

22 ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА

 

 

 

 

8.30 ч. - 8.40 ч.

-

Откриване на състезанията – стая 44

8.40 ч. - 9.00 ч.

-

Техническа конференция

9.00 ч. - 11.30 ч.

-

Начало на състезание „Озеленяване и цветарство“ - нисък корпус I етаж  - стая 40 и стая 41

9.00 ч. 9.30 ч.

-

Теоретична част -  „Сухо строителство“ и „Зидария“ – стая 44

9.30 ч. - 11.30 ч.

-

Практическа част по дисциплини както следва:

  •  „Зидария“ – работилници 51 и 52
  •  „Облицовки и настилки“ – работилници 53 и 55
  •  „Сухо строителство“ – работилница 50

9.00 ч. – 12.00 ч.

-

Практическа част на дисциплина „ Мазилки, шпакловки и бояджийски работи“ – стая 42

до 12.30 ч.

-

Оценяване по направления

13.00 ч. - 13.30 ч.

-

Награждаване и закриване на състезанията – стая 44