На 23 февруари ще се проведе състезанието "Най-добър млад строител"

ПЛАН-ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО "НАЙ-ДОБЪР МЛАД СТРОИТЕЛ", 23 ФЕВРУАРИ 2018 Г.

8.30 ч. - 8.45 ч.

-

Откриване на състезанията стая 44

8.45 ч. - 9.00 ч.

-

Техническа конференция

9.00 ч. - 11.30 ч.

-

Начало на състезание „Озеленяване и цветарство“ - нисък корпус I етаж

9.00 ч. 9.30 ч.

-

Теоретична част -  „Сухо строителство“ и „Зидарии“ – стая 44

9.30 ч. - 11.30 ч.

-

Практическа част на дисциплини „Зидарии“, „Облицовки и настилки“ и „Сухо строителство“ - учебни работилници и физкултурен салон

9.00 ч. – 12.00 ч.

-

Практическа част на дисциплина „ Мазилки, шпакловки и бояджийски работи“стая 42

до 12.30 ч.

-

Оценяване по направления

13.00 ч. - 13.30 ч.

-

Награждаване и закриване на състезанията – стая 44