Новини

Работна среща с Камара на строителите по въпросите на професионалното образование

На 12 и 13 октомври (сряда и четвъртък) в Бургас ще се проведе работна среща по проблемите на професионалното образование.  Събитието е ...

Прочети още

Учебници по общообразователни предмети за учебна година 2016/2017

Прочети още

Обява за свободно място в специалност "Строителство и архитектура" - 8б

ОБЯВА   ЗА СВОБОДНО МЯСТО  ДО УТВЪРДЕНИЯ ПЛАН – ПРИЕМ ПО КЛАСОВЕ И ЧУЖДИ ЕЗИЦИ, ИЗУЧАВАНИ КАТО I-ви  и  II-ри  В  ЗП ПО ...

Прочети още

21 септември 2016 - Европейски ден без загинали на пътя

Прочети още