Обществен съвет

Обществен съвет

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  на  ПГСАГ „Кольо Фичето“ Бургас, избран  на Общо събрание на 26.06.2019 г.

1. Илия Янгьозов – Председател

2. Арх. Валентин Димов – член

3. Инж. Борис Сакалиев – член

4. Антония Манолова – член

5. Веселина Таралова​ – представител на финансиращ орган – Община Бургас

6. Инж. Николай Николов – Представител на работодателите

7. Инж. Таня Цоцоманска – обществена личност и бивш възпитаник на гимназията