Обществен съвет

Обществен съвет

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  на  ПГСАГ „Кольо Фичето“ Бургас, избран  на Общо събрание на 02.12.2016 г.

1. Ирина Станчева – Председател

2. Арх. Валентин Димов – член

3. Инж. Борис Сакалиев – член

4. Антония Манолова – член

5. Жанет Кацахян – представител на финансиращ орган – Община Бургас

6. Инж. Николай Николов – Представител на работодателите

7. Инж. Таня Цоцоманска – обществена личност и бивш възпитаник на гимназията