Откриване на учебната година 2018-2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

    

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

 

НА 17.09.2018 Г. ОТ 9:00 ЧАСА ЩЕ СЕ СЪСТОИ  ТЪРЖЕСТВЕНО ПОСРЕЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VIII-ТЕ КЛАСОВЕ ЗА УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА.

    УЧЕНИЦИТЕ ОТ  VIII-ТЕ И XII-ТЕ КЛАСОВЕ ДА СЕ ЯВЯТ ПРЕД ЦЕНТРАЛЕН ВХОД НА УЧИЛИЩЕТО В 8:45 ЧАСА В ПРИЛИЧЕН ВЪНШЕН ВИД.

    УЧЕНИЦИТЕ ОТ  X А,Б,В  КЛАСОВЕ ДА СЕ ЯВЯТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА I-ВИ ЧАС НА КЛАСА НА 17.09.2018 Г. В 10:00 ЧАСА.

УЧЕНИЦИТЕ ОТ  IX-ТЕ,  XI-ТЕ И  X Г,Д,Е  КЛАСОВЕ ЩЕ ПРОВЕДАТ I-ВИ ЧАС НА КЛАСА ОТ 11:30 ЧАСА.