Поправителна сесия януари за випуск 2017

ГРАФИК

към заповед № УД-01-633 /05.01.2018г.

за провеждане на поправителна сесия /януари/

за ученици от XII клас випуск 2017 г.

Изпити по предмети

Дата

Час

Място

Стоманобетон

15.01.2018

09,30

ст.01

Строителна дейност и контрол

16.01.2018

09,30

ст.01

Организация на строителството

16.01.2018

09,30

ст.01

Пътно строителство

16.01.2018

09,30

ст.01

Речно строителство

17.01.2018

09,30

ст.01

Пътища и улици

17.01.2018

09,30

ст.01

Железопътно строителство

17.01.2018

09,30

ст.01

Организация на транспортното строителство

18.01.2018

09,30

ст.01

Канализация на населени места - ЗИП

18.01.2018

09,30

ст.01

ВиК на сгради - ЗИП

19.01.2018

09,30

ст.01

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Учениците се явяват в училище в посочения ден петнадесет минути преди началото на съответния изпит .