Поправителна сесия 04 – 10 септември 2019г

Сесията за промяна на оценка за всички ученици, които имат годишна оценка Слаб (2) по учебен предмет през 2018/2019г. ще се проведе в периода 04 – 10 септември 2019г., съгласно график. Графикът ще бъде публикуван на 02.09.2019г. в сайта на гимназията.

Ученици от последен гимназиален клас от минали години могат да се явят на посочената сесия след подаване в канцеларията на училището на заявление по образец до директора в периода 26-30 август 2019 г.