Попътен вятър на абитуриентите от ПГСАГ!

Попътен вятър на абитуриентите от ПГСАГ!

Днес, 15 май 2018 г. ПГСАГ "Коль Фичето" изпрати своите абитуриенти. Близо 30 от тях получиха награди - сувенири от училището - за отличен успех и активно участие в училищния и обществения живот.

За първи път бе награден цял клас - 12д, предложен от своя класен ръководител Томас Ахчиян. Причината е утвърждаване на престижа на гимназията, чрез инициирането и включването им в националната кампания "Дари капачка", за изграждането на пътен възел Китен и много други дейности. Наградата им е "Един различен час на Акве Калиде" - групово посещение за целия клас. 

По време на тържественото изпращане абитуриентите бяха поздравени с песента "Приятели" от учениците от 8 клас от "Фолклорно ателие" с художествен ръководител г-жа Владимирова. 

Снимки от тържеството можете да разгледате тук:

Категории награди за учениците в ПГСАГ „Кольо Фичето“ и наградените по категории и класове както следва:

          r За постигнати отличен успех в образователно-възпитателния процес през срока на обучение и активно участие в инициативи и мероприятия, допринесли за  издигане престижа на гимназията :

          1. Весела Славейкова Славева - ХІI Е клас – Отличен 6.00

          2. Радина Андреева Кехайова - ХІI Е клас – Отличен 5.88

          3. Ивелина Димитрова Дуганова - ХІI Е клас – Отличен 5.88

          4. Шюкрие Али Хасан – XII А – Отличен 5.86

         

r За постигнати високи постижения в образователната дейност през целия срок на обучение и без наложени санкции за поведение

 1. Салим Халил Салим – XII В – Отличен 5.94
 2. Мария Йорданова Рангелова – XII Г – Отличен 5.94
 3. Елиана Николаева Димитрова – XII А – Отличен 5.88
 4. Диляна Щелиянова Щерионова – XII Е – Отличен 5.74
 5. Ивелина Желева Кошничарова – XII Г – Отличен 5.73
 6. Моника Данаилова Димитрова – XII А – Отличен 5.70
 7. Стела Веселинова Ялъмова – XII Е – Отличен 5.69
 8. Теодора Христова Костова – XII А – Отличен 5.64
 9. Мария Николаева Мърмърова – XII Е – Отличен 5.63
 10. Теодора Лазарова Япаджиева – XII А – Отличен 5.55
 11. Пламена Пламенова Чакърова – XII Е – Отличен 5.55
 12. Георги Василев Диков – XII Д – Отличен 5.54
 13.  Иван Атанасов Михов – XII Д – Отличен 5.50
 14. Даниела Иванова Сакарска – XII Д – Отличен 5.50

 

r За активно участие в състезания, мероприятия и инициативи, издигащи престижа на училището:

 1. Екатерина Димитрова Стоянова – XII А
 2. Никола Йорданов Тодоров – XII А
 3. Христо Недялков Томов – XII А
 4. Михаил Еленков Динков – XII Б
 5. Стамен Стойчев Палов – XII Б
 6. Иван Александров Станчев – XII Б
 7. Светослав Георгиев Илиев – XII Б
 8. Маргарита Станимирова Христова – XII Г
 9. Йордан Радостинов Атанасов – XII Д
 10. Кремена Ангелова Дуганова – XII Д
 11. Емилия Вениславова Върбанова – XII Е
 12. Павлина Георгиева Стоянова – XII Е
 13. Александър Руменов Иванов – XII Е
 14. Радослава Данчева Чобанова – XII Е
 15. Христина Николаева Златарова – XII Е