Ученици от ПГСАГ "Кольо Фичето" взеха участие в Образователната програма "Съдебната власт  - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури". Те посетиха Районен и Окръжен съд -  Бургас и участваха в дискусии по правни теми, както и в конкурс за есе.