По общообразователна подготовка

По общообразователна подготовка

Български език и литература

Елена Янева
Дeница Калчева
Златка Костадинова
Димитринка Филипова
Стефка Георгиева


Чужди езици
Ангел Димитров – английски език
Марин Маринов – английски език
Силвия Спасова – английски език
Антоанета Гюлеметова – английски език
Красимира Петкова – английски език
Божанка Кафалова – английски език
Гергана Николова – английски език
Елеонора Пионова – английски и немски език
Мария Жекова – руски език
Силвия Димитрова – руски език


Математика, информатика и информационни технологии

Валентина Недева – математика и информатика
Галина Иванова – математика и информатика
Пепа Чочорова - математика
Зоя Генчева– информационни технологии 
Виктор Симеонов – информационни технологии
Галина Петрова – физика и информационни технологии
Константина Каменова– информатика и информационни технологии


Обществени науки, гражданско образование и религии
Ваня Казакова – история и цивилизация, свят и личност

Петя Кудева - история и цивилизация

Станислава Русева – история и цивилизация
Марияна Вълева – география и икономика
Росен Деспов – философски цикъл

 

Физическо възпитание и спорт
Георги Бъчваров
Райна Димитрова-Сечкова
Панайот Горов
Николай Христов


Природни науки и екология
Марина Керемидчиева – биология и здравно образование 
Красимира Куцарова – биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда