В целия курс на обучение в Строителния техникум акцентът пада върху практиката. Всички ученици имат възможност да научат на практика приложеното - в работилниците на училището или по време на стаж в строителни фирми.