Престижна награда за ПГСАГ в НК Родолюбие

Престижна награда за ПГСАГ в НК Родолюбие

В  края на учебна 2020/2021 година  четирима ученици от Х клас на  ПГСАГ „ Кольо Фичето“ Бургас се включиха в престижния XXIX Национален ученически конкурс  на НК Родолюбие под наслов „175 години от откриването на първото класно училище в Копривщица от Найден Геров“,  с разработки на мултимедийни презентации.  

Темите, по които учениците работиха, бяха свързани с историята на родния град Бургас и великите личности, които са творили историята на града ни. Вдъхновени от техния жизнен път, учениците в сътрудничество  с уредниците от РИМ Бургас г-жа Иванка Делева и Яна Иванова  и консултант г-жа Петя Кудева ст. учител в ПГСАГ разработиха теми  в направления „Регионална история“ и „Българи с принос в националната и общочовешката история“ : 

В първото направление темата бе :

1.Бургаският укрепен пункт по време на Балканската война  1912-1913гл - разработка на Румяна Драгнева

Във второто направление  темите бяха :

1.Поп Сава Катрафилов-един забравен герой разработка на Магдалена Стоянова

2. Будителят- Поп Георги разработка на Петър Сивев

3. Майор Христо Георгиев Попов разработка на  Стоян Добрев

 В края на месец октомври журито открои разработките на учениците като отлични  и отбеляза, че те са  демонстрирали  добра подготовка в рамките на учебното съдържание и извън него, както и стремеж за изява на творческите си способности. Това е резултат от сериозна педагогическа работа, далеч надхвърляща задължителното обучение.

Ученикът Петър Сивев бе предложен за класиране (от първо до трето място)  и участва  в третия кръг - национално ниво за класиране. След събеседването, което се проведе на 17.11.2021г., Петър Сивев заслужено спечели второто място, като впечатли националната комисия с блестящите си познания в областта на регионалната ни история.

На 21.12.2021 г-жа Симеонова -директор на ПГСАГ награди отличените ученици и техния преподавател по история ст.учител г-жа Петя Кудева, като им пожела нови успехи и вдъхновение за участие и в следващи конкурси . Тя благодари  на всички за достойното представяне и за издигане престижа на ПГСАГ на национално ниво.